Studenckie Koła Naukowe - Nauki podstawowe

W celu aktualizacji danych SKN na stronie prosimy o kontakt: jan.m.lukasik@gmail.com

Centrum Biostruktury WUM
ul. Chałubińskiego 5
ul. Pawlińskiego 3c Instytut Transplantologii
ul. Nowogrodzka 59 ul. Nowogrodzka 73 Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128 ul. Banacha 1
  • Katedra i Zakład Biochemii 1WK