Biuro STN 
Dom Medyka @ ul. Oczki 1a
w przyziemiu [-1] [ koniec korytarza ].

Dyżury odbywają się:

w poniedziałki w godzinach 14:00-15:00
Paweł Sobczuk, Małgorzata Pawłowska

w piątki w godzinach 14:00-15:00
Katarzyna Hanus, Łukasz Rowicki
(poza dniami wolnymi od zajęć na WUM)

Zapraszamy !
AKTUALNOŚCI

Mini-granty 2016 - lista przyznanych grantów

Koleżanki i Koledzy!

Pełna lista wyników konkursu mini-grantów 2016 jest już dostępna. lista

Środki znajdują się na kontach Opiekunów projektu, oznaczone symbolem z ostatniej kolumny w tabeli.

Potwierdzenie przyznania mini-grantu zostało również wysłane listownie na adres Kierownika projektu.

Sprawozdania z działalności SKN 2015/2016

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

Studenckich Kół Naukowych

w roku akademickim 2015/2016

Uprzejmie przypominamy o konieczności złożenia sprawozdań 

z działalności Studenckich Kół Naukowych (SKN)
w roku akademickim 2015/2016

w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 30 maja 2016 roku

 

Sprawozdania należy złożyć:

·        w formie dokumentu (sygnowanego przez Opiekuna SKN)
do Biura Obsługi Działalności Podstawowej ul. Żwirki i Wigury 61 (pok. 217; kontakt Beata Jadacka tel. 57 20 217)

oraz

·        w formie elektronicznej do Studenckiego Towarzystwa Naukowego na adres stn@wum.edu.pl  w tytule maila wpisując „SPRAWOZDANIE – Nazwa SKN”.

Sprawozdania należy sporządzić na formularzach 

dostępnych w zakładce Dokumenty

oraz na stronie www.bodp.wum.edu.pl

MINI-GRANTY - Ważne informacje

Drodzy,

4 ważne informacje dotyczące mini-grantów studenckich!

1. Decyzją Senackiej Komisji ds. Nauki z dnia 17 marca 2016 roku, termin składania wniosków o mini-granty studenckie w formie papierowej do Działu Nauki został przesunięty na 5 kwietnia 2016 roku.
2. Znaki w załączniku 4 liczymy ze spacjami!
3. Prosimy o przesłanie załącznika 4 w formacie doc, OPRÓCZ wniosku i dokumentów w pdf.
4. Załącznik 7: istnieje możliwość przesłania na stn.wum.minigrant@gmail.com skanu/zdjęcia zaświadczenia o członkostwie w SKN i wypełnionego załącznika 7. W piątek 18 marca albo w poniedziałek 21 marca odeślemy wam podpisany skan.

Mini-granty studenckie 2016 - prezentacja ze spotkania informacyjnego

Prezentację ze spotkania informacyjnego o mini-grantach studenckich jest dostępna do pobrania TUTAJ

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres stn.wum.minigrant@gmail.com

Mini-granty 2016

Drodzy,

Informujemy, że termin składania do STN elektronicznych wniosków o mini-granty studenckie mija 21 marca br. Oryginały dokumentów muszą zostać dostarczone do Działu Nauki do dnia 30 marca br.
Wszelkie szczegóły dostępnę sa w zakładce Mini-granty studenckie a wzory formularzy w zakładce Dokumenty.

Jednocześnie zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 7 marca 2016 r o godzinie 19.00 w auli im. prof. Gluzińskiego.
https://www.facebook.com/events/192000347837719/?active_tab=posts 

Nowy regulamin przyznawania dofinansowań konferencjom z budżetu STN WUM

Drodzy!

Informujemy, że z dniem dzisiejszym (28.01.2016) wchodzi w życie nowy regulamin przyznwania dofinansowań dla konferencji organizowanych przez SKN z budżetu STN WUM. W dotychczasowym systemie przyznawania  dofinansowań wprowadziliśmy szereg zmian, spośród których najważniejsze to:

  • konieczność informowania zarządu STN o planowanym złożeniu wniosku o dofinansowanie w terminie regulawanym regulaminem
  • zasady szeregowania przyznawania dofinansowań
  • konieczność podpisania porozumienia pomiędzy organizatorem konferencji a zarządem STN WUM
  • obowiązek przedstawienia sprawozdania po odbytym wydarzeniu.

Wszystkich członków kół naukowych zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią regulaminu, który znajdziecie (wraz załącznikami) w sekcji Dokumenty.