Biuro STN 
Dom Medyka @ ul. Oczki 1a
w przyziemiu [-1] [ koniec korytarza ].

Dyżury odbywają się:

w poniedziałki w godzinach 14:00-15:00
Małgorzata Pawłowska, Magdalena Czerwińska

w czwartki w godzinach 14:00-15:00
Łukasz Rowicki, Jacek Dziedziak
(poza dniami wolnymi od zajęć na WUM)

Zapraszamy !
AKTUALNOŚCI

Spotkanie Przewodniczących Kół Naukowych WUM

Koleżanki i Koledzy!

Podniżej przedstawiamy zaktualizowaną prezentację ze spotkania. Serdecznie prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się ze zmianami.

W nawiązaniu do pytania o termin decyzji dofinansowania obozów naukowych:
Decyzja zostanie ogłoszona na przełomie grudnia/stycznia, o wysokości dofinansowania będzie można dowiadywac się osobiście u pani Beaty Jadackiej (Rektorat pokój 217), a środki zostaną wydane dopiero po dostarczeniu wszystkich przewidzianych przez regulamin dokumentów do Działu Rekrutacji i Organizacji Kształcenia (Rektorat pokój 217).

Baza Studenckich Kół Naukowych 2016/2017

Koleżanki i Koledzy,

z przyjemnością prezentujemy aktualną na dzień 5 listopada Bazę Studenckich Kół Naukowych naszej uczelni. Zawiera ona m. in. takie informacje jak wykaz wszystkich działających na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym kół, kontakt mailowy, stronę internetową czy oobecność koła na facebooku, a także dane obecnych przedowdniczących i opiekunów. Serdecznie zapraszamy do korzystania z bazy!

Odwołany dyżur

Drodzy Studenci,
Informujemy, że w najbliższy poniedziałek (21.11.2016) dyżur nie odbędzie się. W sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Za utrudnienia przepraszamy.

Obozy Naukowe - dodatkowe dyżury

Informujemy o dodatkowych dyżurach STN w sprawie składania wniosków o dofinansowanie obozów naukowych:

1) Magdalena Chrabąszcz 9 listopada 2016 godz. 13:00-15:00 
2) Michał Szyszka 10 listopada 14:15 - 17.15

Wnioski można również składać na cotygodniowych dyżurach STN (poniedziałki i piątki) w terminie do 10 listopada. Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2016 w biurze Studenckiego Towarzystwa Naukowego w Domu Medyków, ul. Oczki 1a.

W sprawie składania wniosków poza godzinami dyżurów prosimy o kontakt z Michałem Szyszką 

Walne Zgromadzenie STN WUM

Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Studenckiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które odbędzie się 18 października o godzinie 18.45 w Auli im. prof. W. Grzywo - Dąbrowskiego (Zakład Medycyny Sądowej). 
Podczas spotkania podsumujemy naszą działalność w roku akademickim 2015/2016, przedstawimy plany na kolejny rok oraz przeprowadzimy wybory Prezesa - elektu oraz Członków Zarządu.

Kandydaci na Prezesa Zarządu STN WUM proszeni są o zgłoszenie swojej kandydatury osobiście podczas dyżurów STN lub mailowo (stn@wum.edu.pl) do północy 11 października 2016 r.
Kandydaci na Członków Zarządu STN WUM proszeni są o zgłoszenie swojej kandydatury osobiście podczas dyżurów STN lub mailowo (stn@wum.edu.pl) do północy 17 października 2016 r.

Przypominamy, że zgodnie z punktem 22 "Regulaminu rejestracji i działania Studenckich Kół Naukowych (SKN) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym" opiekun i przewodniczący SKN są zobowiązani do delegowania przedstawicieli koła na Walne Zgromadzenie STN. Niedopełnienie tego obowiązku jest podstawą do wystawienia przez Zarząd STN negatywnej opinii o działalności koła.

Serdecznie zapraszamy!

Obozy Naukowe 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że wnioski o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe realizowane w roku akademickim 2016/2017 należy złożyć w siedzibie STN, przy ul. Oczki 1a, nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2016 roku celem zaopiniowania przez Pełnomocnika ds. Studenckiego Ruchu Naukowego oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe. Wnioski niekompletne oraz złożone po tym terminie zostaną zaopiniowane negatywnie.

Przed złożeniem wniosku uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem ubiegania się Studenckich Kół Naukowych (SKN) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe ze środków finansowych WUM dostępnym na stronie BODP oraz w zakładce Dokumenty.

Wniosek musi zawierać:
1) cel i uzasadnienie organizacji obozu wraz z opisem planowanych zajęć 
2) kosztorys 
3) łączną kwotę dofinansowania 
4) zgody podmiotów, w których będą prowadzone zajęcia dla studentów (wyłacznie oryginał; nie będą przyjmowane wydruki maili itp.) 
5) formularz z informacjami ogólnymi i danymi kontaktowymi 
6) oświadczenie opiekuna obozu dotyczące zgody na sprawowanie opieki nad uczestnikami obozu 
7) oświadczenie o odpowiedzialności materialnej opiekuna obozu

Członkiem zarządu, odpowiedzialnym za przyjmowanie i weryfikowanie wniosków jest Michał Szyszka. Do niego należy kierować również wszelkie pytania.