Biuro STN 
Dom Medyka @ ul. Oczki 1a
w przyziemiu [-1] [ koniec korytarza ].

Dyżury odbywają się:

w poniedziałki w godzinach 14:00-15:00
Paweł Sobczuk, Małgorzata Pawłowska

w piątki w godzinach 14:00-15:00
Katarzyna Hanus, Łukasz Rowicki
(poza dniami wolnymi od zajęć na WUM)

Zapraszamy !
AKTUALNOŚCI

Walne Zgromadzenie STN WUM

Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Studenckiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które odbędzie się 18 października o godzinie 18.45 w Auli im. prof. W. Grzywo - Dąbrowskiego (Zakład Medycyny Sądowej). 
Podczas spotkania podsumujemy naszą działalność w roku akademickim 2015/2016, przedstawimy plany na kolejny rok oraz przeprowadzimy wybory Prezesa - elektu oraz Członków Zarządu.

Kandydaci na Prezesa Zarządu STN WUM proszeni są o zgłoszenie swojej kandydatury osobiście podczas dyżurów STN lub mailowo (stn@wum.edu.pl) do północy 11 października 2016 r.
Kandydaci na Członków Zarządu STN WUM proszeni są o zgłoszenie swojej kandydatury osobiście podczas dyżurów STN lub mailowo (stn@wum.edu.pl) do północy 17 października 2016 r.

Przypominamy, że zgodnie z punktem 22 "Regulaminu rejestracji i działania Studenckich Kół Naukowych (SKN) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym" opiekun i przewodniczący SKN są zobowiązani do delegowania przedstawicieli koła na Walne Zgromadzenie STN. Niedopełnienie tego obowiązku jest podstawą do wystawienia przez Zarząd STN negatywnej opinii o działalności koła.

Serdecznie zapraszamy!

Obozy Naukowe 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że wnioski o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe realizowane w roku akademickim 2016/2017 należy złożyć w siedzibie STN, przy ul. Oczki 1a, nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2016 roku celem zaopiniowania przez Pełnomocnika ds. Studenckiego Ruchu Naukowego oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe. Wnioski niekompletne oraz złożone po tym terminie zostaną zaopiniowane negatywnie.

Przed złożeniem wniosku uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem ubiegania się Studenckich Kół Naukowych (SKN) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe ze środków finansowych WUM dostępnym na stronie BODP oraz w zakładce Dokumenty.

Wniosek musi zawierać:
1) cel i uzasadnienie organizacji obozu wraz z opisem planowanych zajęć 
2) kosztorys 
3) łączną kwotę dofinansowania 
4) zgody podmiotów, w których będą prowadzone zajęcia dla studentów (wyłacznie oryginał; nie będą przyjmowane wydruki maili itp.) 
5) formularz z informacjami ogólnymi i danymi kontaktowymi 
6) oświadczenie opiekuna obozu dotyczące zgody na sprawowanie opieki nad uczestnikami obozu 
7) oświadczenie o odpowiedzialności materialnej opiekuna obozu

Członkiem zarządu, odpowiedzialnym za przyjmowanie i weryfikowanie wniosków jest Michał Szyszka. Do niego należy kierować również wszelkie pytania.

Złota Odznaka STN WUM

Zapraszamy wszystkich absolwentów do składania wniosków o Złotą Odznakę STN za osiągnięcia naukowe w toku studiów.

Gotowy do pobrania wzór wniosku oraz regulamin przyznawania Złotej Odznaki znajduje się w sekcji Dokumenty.

W bieżącym roku akademickim wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2016 r. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej.

Dokumenty potwierdzajace osiągnięcia zawarte we wniosku nalezy wysłać w postaci skanu w jednym pliku PDF na adres stn@wum.edu.pl 

Członkiem zarządu, odpowiedzialnym za przyjmowanie i weryfikowanie wniosków jest Łukasz Rowicki (lukas.rowicki@gmail.com). Do niej należy kierować również wszelkie pytania.

Mini-granty 2016 - lista przyznanych grantów

Koleżanki i Koledzy!

Pełna lista wyników konkursu mini-grantów 2016 jest już dostępna. lista

Środki znajdują się na kontach Opiekunów projektu, oznaczone symbolem z ostatniej kolumny w tabeli.

Potwierdzenie przyznania mini-grantu zostało również wysłane listownie na adres Kierownika projektu.

Sprawozdania z działalności SKN 2015/2016

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

Studenckich Kół Naukowych

w roku akademickim 2015/2016

Uprzejmie przypominamy o konieczności złożenia sprawozdań 

z działalności Studenckich Kół Naukowych (SKN)
w roku akademickim 2015/2016

w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 30 maja 2016 roku

 

Sprawozdania należy złożyć:

·        w formie dokumentu (sygnowanego przez Opiekuna SKN)
do Biura Obsługi Działalności Podstawowej ul. Żwirki i Wigury 61 (pok. 217; kontakt Beata Jadacka tel. 57 20 217)

oraz

·        w formie elektronicznej do Studenckiego Towarzystwa Naukowego na adres stn@wum.edu.pl  w tytule maila wpisując „SPRAWOZDANIE – Nazwa SKN”.

Sprawozdania należy sporządzić na formularzach 

dostępnych w zakładce Dokumenty

oraz na stronie www.bodp.wum.edu.pl

MINI-GRANTY - Ważne informacje

Drodzy,

4 ważne informacje dotyczące mini-grantów studenckich!

1. Decyzją Senackiej Komisji ds. Nauki z dnia 17 marca 2016 roku, termin składania wniosków o mini-granty studenckie w formie papierowej do Działu Nauki został przesunięty na 5 kwietnia 2016 roku.
2. Znaki w załączniku 4 liczymy ze spacjami!
3. Prosimy o przesłanie załącznika 4 w formacie doc, OPRÓCZ wniosku i dokumentów w pdf.
4. Załącznik 7: istnieje możliwość przesłania na stn.wum.minigrant@gmail.com skanu/zdjęcia zaświadczenia o członkostwie w SKN i wypełnionego załącznika 7. W piątek 18 marca albo w poniedziałek 21 marca odeślemy wam podpisany skan.